Info

De geschiedenis van de Xaverianen


De Xaverianen werden volgens de oorkonde opgericht op 30 december 1873 onder de benaming “Genootschap Sint Franciscus Xaverius”. Oorspronkelijk was het een kerkelijke genootschap, een vrome broederschap van mannen.


Wanneer de muziekafdeling startte, is niet juist geweten, maar vermoedelijk is men hiermee vroeg begonnen. Op 8 juni 1880 werd er reeds een medaille behaald in Antwerpen, n.a.v. een zegemeeting van de katholieke partij.

Over de eerste jaren is weinig of niets terug te vinden in de archieven. Vanaf 1905 vindt men sporadisch enkele gegevens. Zo waren er dat jaar 40 spelende leden en 76 ereleden.


De oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 zetten een domper op het leven van de vereniging. Na de tweede wereldoorlog bloeide de verenging terug op. De muziekavonden die de vereniging gaf, bestonden naast het concert ook uit het opvoeren van toneelstukken. Uit de toneelafdeling is in de zestiger jaren het Aartselaars Toneel Gezelschap ontstaan.


In 1967 werd de drumband opgericht en in 1972 de majoretten. Tot 1974 was de muziekafdeling een fanfare, nadien werd ze een harmonie wegens het aantrekken van klarinetten. In 1975 veranderde het genootschap in een vereniging zonder winstoogmerken en sindsdien spreken we van de “Koninklijke Katholieke Muziekvereniging de Xaverianen Aartselaar vzw”. In de volksmond is men ons echter altijd  “de Sussen” blijven noemen.