Maten voor Maten

Maten voor Maten

In 2023 bestaan de Xaverianen 150 jaar en dat willen we vieren.

Speciaal voor deze gelegenheid gaan we een muziekstuk laten schrijven door Klaas Coulembier. Dit geregistreerd stuk gaat in première door de Xaverianen gebracht worden in ons jubileumjaar en is daarna ook beschikbaar voor andere muziekverenigingen.


Sympathisanten die deel willen uitmaken van dit muziekstuk kunnen dit door zich in te schrijven via ons inschrijvingsformulier en een financiële bijdrage te leveren op ons

rekeningnummer BE49 9733 4990 2171 met vermelding van "MvM - Naam en voornaam"

Bedrag

vrije gift

>= 15

>= 25

>= 50

>= 100

Vermelding website - sponsors

x

x

x

x

x

Vermelding boekje

x

x

x

x

Reservatie plaats


x

x

x

x

Ticketx

x

x

Vermelding tijdens optreden
x

x

Live CD/DVD
x

x

VIP-evenement
x